Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Principis que inspiren el programa

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Principis que inspiren el programa

 • La línia pedagògica de les activitats de lleure es basa en els principis del constructivisme. En aquest sentit, es tendeix, tant com es pot, a oferir diverses activitats funcionals i significatives per afavorir que el coneixement dels infants es creï a partir dels esquemes propis i com a resultat de la seva interacció amb l'entorn.
 • Les activitats s'adeqüen als grups d'edat d'una mateixa franja evolutiva.
 • En funció de l'etapa evolutiva dels infants, es prioritzen els valors següents:
  • Convivència
  • Compromís social
  • No violència
  • Participació
  • Solidaritat
  • Respecte
  • Confiança mútua
 • Les activitats extraescolars es dissenyen, quan cal, atenent el principi de la interculturalitat, entès com a font d'enriquiment mutu i com a vehicle que fomenta l'entesa entre les diferents maneres de viure i d'entendre el món.
 • Les activitats que s'ofereixin tenen fonamentalment un component lúdic, tot i que a les escoles que ho requereixen es valora la conveniència de fer activitats per potenciar els hàbits d'organització personal, estudi, etc.

Es fa del tot necessària la fluïda comunicació entre els monitors i monitores i els o les mestres corresponents.

La comunicació monitor-alumne es fa en llengua catalana, sense menyspreu de les etapes d'adaptació per als infants que ho requereixin. En qualsevol cas, es té com a referència el projecte lingüístic del centre corresponent.

La planificació i programació de les activitats es pacten escola per escola, per tal d'adaptar-se, tant com sigui possible, a les demandes, amb el benentès que la temporalització i horaris han d'estar en sintonia amb la dinàmica de l'escola i amb els tarannàs de cada col·lectiu.

El programa L'Esplai a l'Escola vetlla perquè el diferents tallers es desenvolupin segons la programació corresponent. 

Benvolgudes famílies, escoles, monitors/es i coordinadors/es,

el programa Esplai a l'escola va finalitzar les seves activitats extraescolars el darrer dia 31 de maig.

Seguim treballant per poder començar de nou el programa el proper octubre.

 

Fins aleshores i bones vacances!