Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Principis que inspiren el programa

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Principis que inspiren el programa

 • La línia pedagògica de les activitats de lleure es basa en els principis del constructivisme. En aquest sentit, es tendeix, tant com es pot, a oferir diverses activitats funcionals i significatives per afavorir que el coneixement dels infants es creï a partir dels esquemes propis i com a resultat de la seva interacció amb l'entorn.
 • Les activitats s'adeqüen als grups d'edat d'una mateixa franja evolutiva.
 • En funció de l'etapa evolutiva dels infants, es prioritzen els valors següents:
  • Convivència
  • Compromís social
  • No violència
  • Participació
  • Solidaritat
  • Respecte
  • Confiança mútua
 • Les activitats extraescolars es dissenyen, quan cal, atenent el principi de la interculturalitat, entès com a font d'enriquiment mutu i com a vehicle que fomenta l'entesa entre les diferents maneres de viure i d'entendre el món.
 • Les activitats que s'ofereixin tenen fonamentalment un component lúdic, tot i que a les escoles que ho requereixen es valora la conveniència de fer activitats per potenciar els hàbits d'organització personal, estudi, etc.

Es fa del tot necessària la fluïda comunicació entre els monitors i monitores i els o les mestres corresponents.

La comunicació monitor-alumne es fa en llengua catalana, sense menyspreu de les etapes d'adaptació per als infants que ho requereixin. En qualsevol cas, es té com a referència el projecte lingüístic del centre corresponent.

La planificació i programació de les activitats es pacten escola per escola, per tal d'adaptar-se, tant com sigui possible, a les demandes, amb el benentès que la temporalització i horaris han d'estar en sintonia amb la dinàmica de l'escola i amb els tarannàs de cada col·lectiu.

El programa L'Esplai a l'Escola vetlla perquè el diferents tallers es desenvolupin segons la programació corresponent. 

Com cada any, durant el mes de desembre, en el context del programa Esplai a l'escola, es van dur a terme les jornades de formació per a tots els monitors/es i coordinadors/es que treballen a les 14 escoles que participen al programa.

L'objectiu d'aquestes jornades és oferir als educadors/es una formació continuada així com ampliar els recursos dels quals disposen.

Enguany, els monitors/es i coordinadors/es, van poder participar a les següents sessions de formació:

Treball de contes amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Narració de contes.
 • El treball amb infants dels contes durant el curs.
 • Creació de tallers amb infants.

La formació va estar impartida per l’animador infantil i educador, Carles Cuberes. (www.carlescuberes.com).

Cuinem Contes. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació de la cuina a eixos d’animació.
 • Elaboració de receptes senzilles.
 • Promoció d’una alimentació saludable.
 • Seguretat i higiene

La formació va estar impartida per l’animador, educador, tècnic en manipulació  d’aliments i formador, Sergi Gil.

Esport i Esplai. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació del món de l’esport a l’educació en el lleure, tenint en compte l’educació en valors.
 • La diferència entre la competició i la competitivitat.
 • El paper de l’educador/a en les competicions.
 • Dinàmiques i jocs  per potenciar  la cooperació entre infants

La formació va estar impartida per l’educador i formador de jocs, Eduard Valls.

Informàtica amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • L’infant i les noves tecnologies.
 • Com treballar les sessions d’informàtica amb els infants.
 • Com vincular la informàtica a un eix d’animació.
 • La recercar de recursos educatius informàtics per a infants.

La formació va estar impartida per la pedagoga i coordinadora general d’Esplai a l’escola, Anna Pons.

L’atenció als infants en entorns amb diversitat cultural. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Potenciació de l’àmbit de les relacions.
 • L’avaluació dels prejudicis de l’educador.
 • Interculturalitat.

La formació va estar impartida per l'antropòleg,  educador i formador Martí Galofré.