Esplai a l'escola

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Punts Clau del Programa

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Punts Clau del Programa

  • Assoliment de la gestió unificada de les activitats extraescolars de les escoles de Sabadell vinculades al programa.
  • La planificació de les activitats extraescolars es pacten amb els diferents agents del territori implicats, vetllant perquè cada centre educatiu disposi de les activitats més escaients al perfil dels nens i nenes i de les seves famílies, tot respectant les singularitats en funció de les necessitats i els requeriments de cada centre.
  • Les activitats que es facin en el marc del programa han de ser coherents amb el Projecte Educatiu de Sabadell (PES) i amb el respectiu Projecte Educatiu del Centre (PEC) i, en conseqüència, amb les línies mestres dels corresponents projectes curriculars i plans anuals de centre.
  • Optimització dels recursos dels centres més enllà de l'horari escolar.
  • El paper de les AMPA i les seves responsabilitats en la gestió en l'àmbit de l'educació en el lleure requereixen una constant reflexió i replantejament.
  • El programa L'Esplai a l'Escola, de suport a les activitats extraescolars, integrarà en la seva dinàmica la constant avaluació, tant externa com interna, a partir indicadors que s'establiran.
  • La formació de tot el personal que estigui vinculat al programa és fonamental.


 

Benvolgudes famílies, escoles, monitors/es i coordinadors/es,

el programa Esplai a l'escola va finalitzar les seves activitats extraescolars el darrer dia 31 de maig.

Seguim treballant per poder començar de nou el programa el proper octubre.

 

Fins aleshores i bones vacances!