Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Formació reglada

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Formació reglada

És l'única formació reconeguda que dóna accés a titulació (títol de monitors i directors) expedida per la Generalitat de Catalunya i vàlida en el camp de l'educació en el lleure infantil i juvenil. Aquesta formació només la poden fer escoles reconegudes a tal efecte, com ho és l'Aula d'Esplai del Vallès.

Els monitors i les monitores que pertanyen a esplais vinculats al programa de l'Ajuntament l'Esplai a l'Escola, que dóna suport a les activitats extraescolars,
tindran una subvenció de 100 per cada curs que realitzin.

Curs de Monitor

Consta d'una etapa lectiva de 100 hores, distribuïdes en dos àmbits:

 • Àmbit teòric: educació metodologia, organització, etc.
 • Àmbit tècnic: salut i primers auxilis, tallers, animació etc.

Un cop acabat el curs teòric, cal fer 150 hores de pràctiques.

Curs de Director

El curs té una etapa lectiva de 170 hores de classe, dividides en:

 • 106 hores d'un mòdul bàsic, distribuïdes en els quatre àmbits següents: sociològic, pedagògic, de l'equip de monitors i d'organització i gestió.
 • 64 hores a efectuar en 4 mòduls específics de 16 hores cadascun. Es pot optar entre els diferents mòduls que organitza l'Aula.

Aquest curs l'hauran de fer els coordinadors d'activitats extraescolars de cada una de les escoles.

L'AEV ofereix cursos intensius d'estiu, hivern i primavera.

Per a més informació

Aula d'Esplai del Vallès

C/Major, 70,

08208 Sabadell


 

Com cada any, durant el mes de desembre, en el context del programa Esplai a l'escola, es van dur a terme les jornades de formació per a tots els monitors/es i coordinadors/es que treballen a les 14 escoles que participen al programa.

L'objectiu d'aquestes jornades és oferir als educadors/es una formació continuada així com ampliar els recursos dels quals disposen.

Enguany, els monitors/es i coordinadors/es, van poder participar a les següents sessions de formació:

Treball de contes amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Narració de contes.
 • El treball amb infants dels contes durant el curs.
 • Creació de tallers amb infants.

La formació va estar impartida per l’animador infantil i educador, Carles Cuberes. (www.carlescuberes.com).

Cuinem Contes. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació de la cuina a eixos d’animació.
 • Elaboració de receptes senzilles.
 • Promoció d’una alimentació saludable.
 • Seguretat i higiene

La formació va estar impartida per l’animador, educador, tècnic en manipulació  d’aliments i formador, Sergi Gil.

Esport i Esplai. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació del món de l’esport a l’educació en el lleure, tenint en compte l’educació en valors.
 • La diferència entre la competició i la competitivitat.
 • El paper de l’educador/a en les competicions.
 • Dinàmiques i jocs  per potenciar  la cooperació entre infants

La formació va estar impartida per l’educador i formador de jocs, Eduard Valls.

Informàtica amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • L’infant i les noves tecnologies.
 • Com treballar les sessions d’informàtica amb els infants.
 • Com vincular la informàtica a un eix d’animació.
 • La recercar de recursos educatius informàtics per a infants.

La formació va estar impartida per la pedagoga i coordinadora general d’Esplai a l’escola, Anna Pons.

L’atenció als infants en entorns amb diversitat cultural. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Potenciació de l’àmbit de les relacions.
 • L’avaluació dels prejudicis de l’educador.
 • Interculturalitat.

La formació va estar impartida per l'antropòleg,  educador i formador Martí Galofré.