Esplai a l'escola

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Justificació del programa

Les activitats extraescolars que ofereixen les associacions de mares i pares del centres educatius tenen, històricament, moltes diverses formes pel que fa a la tipologia, continguts, gestió, motivacions, participants, ràtio d'alumnes/monitor, costos, etc. En entrar en un procés d'anàlisi i detecció de necessitats, es constatà que calia crear un marc de referència comú per a totes les escoles i associacions de mares i pares, que plantegés una metodologia de treball que fes possible:

  • La millora constant de les activitats extraescolars.
  • L'optimització de la gestió i la difusió de les activitats.
  • La dignificació de les activitats extraescolars amb criteris de qualitat.
  • La consolidació del lleure infantil com a peça important en l'educació dels infants.
  • La plena equitat, universalitzant el dret dels infants al lleure.

Amb el programa Esplai a l'Escola, l'Ajuntament de Sabadell vol obrir una via de constant reflexió en relació amb el paper de les activitats extraescolars en el marc educatiu actual. Entenem que el temps d'esplai ha d'adquirir més protagonisme a l'hora de donar respostes educatives qualificades i organitzades que responguin als interessos i les necessitats de lleure de cadascun dels barris de Sabadell.

Es fa, tanmateix, necessari el suport a un programa com aquest per donar un nou impuls a les associacions de pares i mares i al teixit associatiu de la ciutat vinculat en el món de lleure. 

Des del curs 2010-11 que aquesta web està en funcionament.

A partir del mes de febrer de 2014, aquesta web continuarà funcionant com a plataforma de difusió del programa Esplai a l'escola, però l'apartat dels blocs per cada escola passa a una nova web:

esplaialescolasbd.blogspot.com