Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Monitors/es Funcions

Monitors i monitores

Correu electrònic Imprimeix PDF

Funcions de l'equip de monitors i monitores

 • Els monitors i monitores implicats en el programa han de tenir la capacitat tècnica i la formació necessària pell desenvolupament de les tasques que els són pròpies.
 • Cal que tinguin el títol de monitor de temps lliure.
 • Han de planificar, dissenyar i desenvolupar el programa d'activitats de l'escola corresponent, d'acord amb els pactes establerts.
 • Han de programar amb antelació el desenvolupament de les activitats corresponents, tot garantint-ne la qualitat i l'adequada optimització dels recursos adients.
 • Han de controlar i fer el seguiment de l'alumnat que participa en les activitats. Al seu torn, els monitors/es han de donar informació puntual de les incidències als pares i mares dels infants i al coord inador/a de centre.

Gestió de l'equip de monitors i monitores

L'equip de monitors i monitores el constitueixen tots els monitors i monitores als qui s'hagi encomanat la gestió i realització de les activitats extraescolars d'un centre determinat. Es prioritzarà la consolidació d'equips de monitors que pertanyin a un mateix esplai o entitat de lleure de l'entorn del centre o zona més pròxima.
En un i altre cas tot el monitoratge vinculat a un centre es constituirà en equip de treball.

Les seves principals funcions són:

 • Programació trimestral i diària de les activitats.
 • Previsió dels materials necessaris.
 • Desenvolupament dels tallers.
 • Control d'assistència dels nens i nenes i informar-ne diàriament al coordinador o coordinadora.
 • Valoració de les activitats realitzades i de les incidències de cada dia.
 • Vetllar perquè les famílies dels alumnes rebin periòdicament informació de les activitats realitzades i principals àmbits educatius treballats.

La regulació de les actuacions dels monitors/es es regeix per les "Bases de funcionament dels monitors/es de les activitats extraescolars", que ha d'aprovar la comissió de seguiment general d'extraescolars.

 

Benvolgudes famílies, escoles, monitors/es i coordinadors/es,

el programa Esplai a l'escola va finalitzar les seves activitats extraescolars el darrer dia 31 de maig.

Seguim treballant per poder començar de nou el programa el proper octubre.

 

Fins aleshores i bones vacances!