Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Monitors/es Funcions

Monitors i monitores

Correu electrònic Imprimeix PDF

Funcions de l'equip de monitors i monitores

 • Els monitors i monitores implicats en el programa han de tenir la capacitat tècnica i la formació necessària pell desenvolupament de les tasques que els són pròpies.
 • Cal que tinguin el títol de monitor de temps lliure.
 • Han de planificar, dissenyar i desenvolupar el programa d'activitats de l'escola corresponent, d'acord amb els pactes establerts.
 • Han de programar amb antelació el desenvolupament de les activitats corresponents, tot garantint-ne la qualitat i l'adequada optimització dels recursos adients.
 • Han de controlar i fer el seguiment de l'alumnat que participa en les activitats. Al seu torn, els monitors/es han de donar informació puntual de les incidències als pares i mares dels infants i al coord inador/a de centre.

Gestió de l'equip de monitors i monitores

L'equip de monitors i monitores el constitueixen tots els monitors i monitores als qui s'hagi encomanat la gestió i realització de les activitats extraescolars d'un centre determinat. Es prioritzarà la consolidació d'equips de monitors que pertanyin a un mateix esplai o entitat de lleure de l'entorn del centre o zona més pròxima.
En un i altre cas tot el monitoratge vinculat a un centre es constituirà en equip de treball.

Les seves principals funcions són:

 • Programació trimestral i diària de les activitats.
 • Previsió dels materials necessaris.
 • Desenvolupament dels tallers.
 • Control d'assistència dels nens i nenes i informar-ne diàriament al coordinador o coordinadora.
 • Valoració de les activitats realitzades i de les incidències de cada dia.
 • Vetllar perquè les famílies dels alumnes rebin periòdicament informació de les activitats realitzades i principals àmbits educatius treballats.

La regulació de les actuacions dels monitors/es es regeix per les "Bases de funcionament dels monitors/es de les activitats extraescolars", que ha d'aprovar la comissió de seguiment general d'extraescolars.

 

Com cada any, durant el mes de desembre, en el context del programa Esplai a l'escola, es van dur a terme les jornades de formació per a tots els monitors/es i coordinadors/es que treballen a les 14 escoles que participen al programa.

L'objectiu d'aquestes jornades és oferir als educadors/es una formació continuada així com ampliar els recursos dels quals disposen.

Enguany, els monitors/es i coordinadors/es, van poder participar a les següents sessions de formació:

Treball de contes amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Narració de contes.
 • El treball amb infants dels contes durant el curs.
 • Creació de tallers amb infants.

La formació va estar impartida per l’animador infantil i educador, Carles Cuberes. (www.carlescuberes.com).

Cuinem Contes. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació de la cuina a eixos d’animació.
 • Elaboració de receptes senzilles.
 • Promoció d’una alimentació saludable.
 • Seguretat i higiene

La formació va estar impartida per l’animador, educador, tècnic en manipulació  d’aliments i formador, Sergi Gil.

Esport i Esplai. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació del món de l’esport a l’educació en el lleure, tenint en compte l’educació en valors.
 • La diferència entre la competició i la competitivitat.
 • El paper de l’educador/a en les competicions.
 • Dinàmiques i jocs  per potenciar  la cooperació entre infants

La formació va estar impartida per l’educador i formador de jocs, Eduard Valls.

Informàtica amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • L’infant i les noves tecnologies.
 • Com treballar les sessions d’informàtica amb els infants.
 • Com vincular la informàtica a un eix d’animació.
 • La recercar de recursos educatius informàtics per a infants.

La formació va estar impartida per la pedagoga i coordinadora general d’Esplai a l’escola, Anna Pons.

L’atenció als infants en entorns amb diversitat cultural. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Potenciació de l’àmbit de les relacions.
 • L’avaluació dels prejudicis de l’educador.
 • Interculturalitat.

La formació va estar impartida per l'antropòleg,  educador i formador Martí Galofré.