Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home MEV Funcions

Moviment d'Esplai del Vallès

Correu electrònic Imprimeix PDF

Moviment d'Esplai del Vallès (MEV)Funcions del Moviment d'esplai del Vallès en l'àmbit organitzatiu i de gestió

 • El Moviment d'esplai del Vallès té al seu càrrec la coordinació general del programa Esplai a l'escola, així com la coordinació de tots els esplais i entitats de lleure vinculats al programa.
 • Vetlla pel bon funcionament i organització de les activitats que es duen a terme a totes les escoles que participen al programa.
 • Vetlla pel bon desenvolupament de les tasques de l'equip humà que desenvolupa el dia a dia del programa.
 • Estableix un pla de formació permanent dels monitors/es implicats en el programa per tal de garantir la constant millora de les activitats que es duguin a terme.
 • Dóna comptes dels resultats de la seva gestió a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, amb la qual manté una estreta relació per tal de garantir una bona gestió del programa Esplai a l'escola.
 • Forma part de la comissió de seguiment general de les activitats extraescolars i de la comissió permanent.
 • Participa en les diferents comissions que es constitueixin en l'àmbit dels centres educatius o de zones.
 • S'encarrega de la selecció acurada de tot l'equip humà de monitors/es i coordinadors/es que desenvolupen les activitats del programa.

Funcions de la coordinadora general del programa en l'àmbit organitzatiu i de gestió

 • La persona que assumeix aquesta responsabilitat és nomenada el Moviment d'Esplai del Vallès i ha de treballar en estreta col·laboració amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament.

  Les seves funcions són:

 • Facilitar el contacte i coordinació entre els coordinadors/es dels centres.
 • Sistematitzar fórmules que millorin la gestió de la difusió, inscripcions i informació a les famílies.
 • Establir mecanismes per a l'avaluació contínua de totes les activitats de les escoles del programa.
 • Gestionar amb la màxima celeritat les incidències dels diferents centres educatius.
 • Supervisar les programacions de totes les activitats que es desenvolupen i vetllar pel seu desenvolupament així com els seus components didàctics i educatius.
 • Supervisar l'ús i optimització dels recursos i espais de cada centre.
 • Assessorar els coordinadors/es d'extraescolars de centre i els respectius monitors/es en la seva tasca educativa.
 • Donar suport la tasca de tots els implicats en el programa.
 • Formar part de la comissió de seguiment general d'extraescolars de Sabadell.
 • Mantenir contactes periòdics amb els responsables de les AMPA i les direccions de cada centre educatiu.
 

Des del curs 2010-11 que aquesta web està en funcionament.

A partir del mes de febrer de 2014, aquesta web continuarà funcionant com a plataforma de difusió del programa Esplai a l'escola, però l'apartat dels blocs per cada escola passa a una nova web:

esplaialescolasbd.blogspot.com