Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home MEV Funcions

Moviment d'Esplai del Vallès

Correu electrònic Imprimeix PDF

Moviment d'Esplai del Vallès (MEV)Funcions del Moviment d'esplai del Vallès en l'àmbit organitzatiu i de gestió

 • El Moviment d'esplai del Vallès té al seu càrrec la coordinació general del programa Esplai a l'escola, així com la coordinació de tots els esplais i entitats de lleure vinculats al programa.
 • Vetlla pel bon funcionament i organització de les activitats que es duen a terme a totes les escoles que participen al programa.
 • Vetlla pel bon desenvolupament de les tasques de l'equip humà que desenvolupa el dia a dia del programa.
 • Estableix un pla de formació permanent dels monitors/es implicats en el programa per tal de garantir la constant millora de les activitats que es duguin a terme.
 • Dóna comptes dels resultats de la seva gestió a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, amb la qual manté una estreta relació per tal de garantir una bona gestió del programa Esplai a l'escola.
 • Forma part de la comissió de seguiment general de les activitats extraescolars i de la comissió permanent.
 • Participa en les diferents comissions que es constitueixin en l'àmbit dels centres educatius o de zones.
 • S'encarrega de la selecció acurada de tot l'equip humà de monitors/es i coordinadors/es que desenvolupen les activitats del programa.

Funcions de la coordinadora general del programa en l'àmbit organitzatiu i de gestió

 • La persona que assumeix aquesta responsabilitat és nomenada el Moviment d'Esplai del Vallès i ha de treballar en estreta col·laboració amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament.

  Les seves funcions són:

 • Facilitar el contacte i coordinació entre els coordinadors/es dels centres.
 • Sistematitzar fórmules que millorin la gestió de la difusió, inscripcions i informació a les famílies.
 • Establir mecanismes per a l'avaluació contínua de totes les activitats de les escoles del programa.
 • Gestionar amb la màxima celeritat les incidències dels diferents centres educatius.
 • Supervisar les programacions de totes les activitats que es desenvolupen i vetllar pel seu desenvolupament així com els seus components didàctics i educatius.
 • Supervisar l'ús i optimització dels recursos i espais de cada centre.
 • Assessorar els coordinadors/es d'extraescolars de centre i els respectius monitors/es en la seva tasca educativa.
 • Donar suport la tasca de tots els implicats en el programa.
 • Formar part de la comissió de seguiment general d'extraescolars de Sabadell.
 • Mantenir contactes periòdics amb els responsables de les AMPA i les direccions de cada centre educatiu.
 

Com cada any, durant el mes de desembre, en el context del programa Esplai a l'escola, es van dur a terme les jornades de formació per a tots els monitors/es i coordinadors/es que treballen a les 14 escoles que participen al programa.

L'objectiu d'aquestes jornades és oferir als educadors/es una formació continuada així com ampliar els recursos dels quals disposen.

Enguany, els monitors/es i coordinadors/es, van poder participar a les següents sessions de formació:

Treball de contes amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Narració de contes.
 • El treball amb infants dels contes durant el curs.
 • Creació de tallers amb infants.

La formació va estar impartida per l’animador infantil i educador, Carles Cuberes. (www.carlescuberes.com).

Cuinem Contes. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació de la cuina a eixos d’animació.
 • Elaboració de receptes senzilles.
 • Promoció d’una alimentació saludable.
 • Seguretat i higiene

La formació va estar impartida per l’animador, educador, tècnic en manipulació  d’aliments i formador, Sergi Gil.

Esport i Esplai. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació del món de l’esport a l’educació en el lleure, tenint en compte l’educació en valors.
 • La diferència entre la competició i la competitivitat.
 • El paper de l’educador/a en les competicions.
 • Dinàmiques i jocs  per potenciar  la cooperació entre infants

La formació va estar impartida per l’educador i formador de jocs, Eduard Valls.

Informàtica amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • L’infant i les noves tecnologies.
 • Com treballar les sessions d’informàtica amb els infants.
 • Com vincular la informàtica a un eix d’animació.
 • La recercar de recursos educatius informàtics per a infants.

La formació va estar impartida per la pedagoga i coordinadora general d’Esplai a l’escola, Anna Pons.

L’atenció als infants en entorns amb diversitat cultural. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Potenciació de l’àmbit de les relacions.
 • L’avaluació dels prejudicis de l’educador.
 • Interculturalitat.

La formació va estar impartida per l'antropòleg,  educador i formador Martí Galofré.