Esplai a l'escola

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Escoles Funcions

Escoles d'Esplai a l'escola

Correu electrònic Imprimeix PDF

Mapa d'Escoles d'Esplai a l'escolaFuncions del centre educatiu en l'àmbit organitzatiu

  • El programa Esplai a l'Escola s'implanta als centres on l'equip directiu i el claustre mostrin interès i disponibilitat per fer possible la necessària coordinació entre l'espai docent i el de lleure.
  • El Consell Escolar del centre educatiu ha d'aprovar la voluntat de formar part del programa Esplai a l'Escola.
  • La direcció, o persona de l'equip directiu en qui delegui, ha de participar activament en els òrgans de gestió i de control del programa.
  • L'equip directiu decideix quin del seus components representa l'òrgan de direcció en les comissions de control i seguiment del programa bé sigui en l'àmbit del propi centre o de ciutat.
  • Facilita els contactes que es considerin necessaris entre els monitors/es i els tutors/es o mestres especialistes.
  • Facilita la compatibilitat dels espais i la infraestructura que sigui escaient pel bon desenvolupament de les activitats extraescolars.

 


Benvolgudes famílies, escoles, monitors/es i coordinadors/es,

el programa Esplai a l'escola va finalitzar les seves activitats extraescolars el darrer dia 31 de maig.

Seguim treballant per poder començar de nou el programa el proper octubre.

 

Fins aleshores i bones vacances!