Informàtica. Alcalde Marcet

Imprimeix

Els nois estàn aprenent molt... i cada cop

estàn més relaxats.