Coordinadors i coordinadores

Imprimeix

Funcions del coordinador o coordinadora d'extraescolars de centre en l'àmbit organitzatiu

El coordinador/a de cada centre és la persona encarregada de vetllar pel bon desenvolupament del programa en el seu centre educatiu. Aquest/a serà designat/da pel MEV.

Les seves funcions són: