Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font

Coordinadors i coordinadores

Correu electrònic Imprimeix PDF

Funcions del coordinador o coordinadora d'extraescolars de centre en l'àmbit organitzatiu

El coordinador/a de cada centre és la persona encarregada de vetllar pel bon desenvolupament del programa en el seu centre educatiu. Aquest/a serà designat/da pel MEV.

Les seves funcions són:

 • Coordinar-se amb la persona responsable de l'AMPA.
 • Facilitar la comunicació entre pares i mares i monitors i monitores.
 • Participar, si cal, en el procés de difusió i inscripcions durant l'inici de curs.
 • Preveure i donar sortida a les incidències (baixes, absències, faltes ... )
 • Control global d'assistències.
 • Supervisar les programacions de les diferents activitats.
 • Gestionar adequadament els materials.
 • Control i seguiment del pressupost.
 • Organitzar conjuntament amb la coordinadora general els horaris, monitors, grups, etc.
 • Coordinar els monitors/es del centre acollit al programa d'extraescolars.
 • Elaboració de materials de suport.
 • Vetllar perquè s'elaborin els informes d'inici de curs i realització de la memòria final.
 • Assistir a les reunions de la comissió d'extraescolars de centre.
 • Vetllar pel bon ús  del diari del monitor.
 

Des del curs 2010-11 que aquesta web està en funcionament.

A partir del mes de febrer de 2014, aquesta web continuarà funcionant com a plataforma de difusió del programa Esplai a l'escola, però l'apartat dels blocs per cada escola passa a una nova web:

esplaialescolasbd.blogspot.com