Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home AMPA Funcions

Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)

Correu electrònic Imprimeix PDF

Funcions de l'AMPA en l'àmbit organitzatiu

 • L'AMPA ha de garantir la cobertura de responsabilitat civil mitjançant una pòlissa d'asegurança.
 • Es fa càrrec de la planificació general de les activitats, en el si de la comissió d'extraescolars de centre, amb el suport del MEV i la resta de membres que formen part d'aquesta comissió: la direcció del centre, l'Ajuntament i el coordinador/a de les extraescolars del centre.
 • S'implica activament i en la mesura del que li sigui possible en la gestió dels processos de difusió i inscripció.
 • Col·labora en el control de les incidències i informació a les famílies del centre.
 • Assisteix a les reunions que convoquin els diferents òrgans on estiguin representats.
 • Estableix les vies de comunicació amb els diferents col·lectius o òrgans de gestió del programa.
 • Formalitza  els acords entre l'AMPA i el MEV i atén les obligacions econòmiques i contractuals que se'n derivin.
 • Convé amb l'Ajuntament les clàusules per les quals es regeixen les activitats extraescolars que hagi pactat la comissió d'extraescolars del centre.
 • En el cas que un centre no tingui operativa cap associació de mares i pares, els òrgans de gestió del programa acordaran amb el centre educatiu (consell escolar i equip directiu) la formalització d'acords.
 • L'AMPA ha de designar un/a representant de la seva mateixa junta que es responsabilitzi de les activitats extraescolars.Les funcions d'aquest/a representant són:
 • Cal que estigui localitzable pel coordinador/a d'extraescolars del centre per poder fer front a qualsevol incidència.
 • Periòdicament, valorarà les activitats i el seu grau d'acceptació per part dels pares i mares i n'informarà la comissió permanent, quan es requereixi, d'acord amb els criteris de la comissió general de seguiment i la del mateix centre.
 • Mantenir informada la Junta de l'AMPA del funcionament de les activitats.
 • Estar en contacte amb el coordinador o coordinadora d'extraescolars del centre i amb la coordinadora general del programa.
 

Des del curs 2010-11 que aquesta web està en funcionament.

A partir del mes de febrer de 2014, aquesta web continuarà funcionant com a plataforma de difusió del programa Esplai a l'escola, però l'apartat dels blocs per cada escola passa a una nova web:

esplaialescolasbd.blogspot.com