Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Ajuntament Funcions

Ajuntament de Sabadell

Correu electrònic Imprimeix PDF

Ajuntament de SabadellFuncions de l'Ajuntament de Sabadell en l'àmbit organitzatiu i de gestió

 • L'Ajuntament de Sabadell gestiona i supervisa tots els processos i les actuacions del programa, en estreta col·laboració amb el Moviment d'Esplai del Vallès (MEV).
 • Els acords de col·laboració abans esmentats tenen sempre en compte les respectives AMPA del centres adherits al programa.
 • L'Ajuntament presideix i coordina les tasques de la comissió de seguiment general de les activitats extraescolars.
 • L'Ajuntament forma part de la comissió permanent.
 • L'Ajuntament participa en les diferents comissions que s'estableixen en l'àmbit dels centres educatius.
 • L'Ajuntament informa periòdicament el Consell Escolar Municipal (CEM) del desenvolupament del programa.
 • L'Ajuntament aporta els mitjans tècnics necessaris pell bon funcionament del programa.
 • L'Ajuntament vetlla perquè les activitats extraescolars siguin accessibles a tot l'alumnat.
 

Com cada any, durant el mes de desembre, en el context del programa Esplai a l'escola, es van dur a terme les jornades de formació per a tots els monitors/es i coordinadors/es que treballen a les 14 escoles que participen al programa.

L'objectiu d'aquestes jornades és oferir als educadors/es una formació continuada així com ampliar els recursos dels quals disposen.

Enguany, els monitors/es i coordinadors/es, van poder participar a les següents sessions de formació:

Treball de contes amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Narració de contes.
 • El treball amb infants dels contes durant el curs.
 • Creació de tallers amb infants.

La formació va estar impartida per l’animador infantil i educador, Carles Cuberes. (www.carlescuberes.com).

Cuinem Contes. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació de la cuina a eixos d’animació.
 • Elaboració de receptes senzilles.
 • Promoció d’una alimentació saludable.
 • Seguretat i higiene

La formació va estar impartida per l’animador, educador, tècnic en manipulació  d’aliments i formador, Sergi Gil.

Esport i Esplai. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació del món de l’esport a l’educació en el lleure, tenint en compte l’educació en valors.
 • La diferència entre la competició i la competitivitat.
 • El paper de l’educador/a en les competicions.
 • Dinàmiques i jocs  per potenciar  la cooperació entre infants

La formació va estar impartida per l’educador i formador de jocs, Eduard Valls.

Informàtica amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • L’infant i les noves tecnologies.
 • Com treballar les sessions d’informàtica amb els infants.
 • Com vincular la informàtica a un eix d’animació.
 • La recercar de recursos educatius informàtics per a infants.

La formació va estar impartida per la pedagoga i coordinadora general d’Esplai a l’escola, Anna Pons.

L’atenció als infants en entorns amb diversitat cultural. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Potenciació de l’àmbit de les relacions.
 • L’avaluació dels prejudicis de l’educador.
 • Interculturalitat.

La formació va estar impartida per l'antropòleg,  educador i formador Martí Galofré.